Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 472 20 26, 048 472 20 27
Fax: 048 472 20 36
http://www.sopsr.sk/

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Květná 8
603 65 Brno
Tel.: +420 543 422 540
https://www.ivb.cz/

Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Tel.: 045/532 03 16,
Fax: 045/531 41 92,
http://www.nlcsk.sk/

Hnutí DUHA Olomouc centrum
Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38
779 00 Olomouc
http://www.olomouc.hnutiduha.cz/