Štúdia s odporúčaniami

V rámci aktivity Spracovania štúdií/koncepcií pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia boli zosúladené postupy ochrany (keďže Slovenská republika má už dnes vypracované Programy starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku a v Českej republike bude návrh Programu péče o veľké šelmy v tejto štúdii) a boli navrhnuté odporúčania (usmernenia) pre výkon starostlivosti o veľké šelmy v cezhraničnom redgióne, ktoré môžete nájsť na tejto stránke.

Štúdia s odporúčaniami pre starostlivost o veľké šelmy [pdf]