Príručka pre chovateľov hospodárskych zvierat pre starostlivosť o veľké šelmy v cezhraničnom regióne SR-ČR

Príručka pre chovateľov hospodárskych zvierat pre starostlivosť o veľké šelmy v cezhraničnom regióne SR-ČR

V rámci aktivity Spracovania štúdií/koncepcií pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia boli zosúladené národné programy starostlivosti o veľké šelmy, riešené konfliktné situácie vyplývajúce z prípadných rozdielnych postojov oboch štátov a vytvorené návrhy opatren, ktoré vychádzajú z konkrétnych potrieb daného územia. Toto územie predstavuje okraj areálu rozšírenia karpatských populácií rysa ostrovida a vlka dravého a preto má jeho ochrana a monitoring svoje špecifiká.

Príručka pre chovateľov hospodárskych zvierat Interreg Šlemy SKCZ [pdf]