Novinky

1. apríla 2020

Biokoridory, návrhy zelenych mostov a usekov na znizenie rychlosti

Projektové územie je významné z hľadiska migrácie veľkých šeliem z jednej krajiny do druhej. Starostlivosť o tieto chránené druhy má predovšetkým charakter preventívnych […]
26. februára 2020

Príručka pre chovateľov hospodárskych zvierat pre starostlivosť o veľké šelmy v cezhraničnom regióne SR-ČR

V rámci aktivity Spracovania štúdií/koncepcií pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia boli zosúladené národné programy starostlivosti o veľké šelmy, riešené […]
26. februára 2020

Štúdia s odporúčaniami

V rámci aktivity Spracovania štúdií/koncepcií pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia boli zosúladené postupy ochrany (keďže Slovenská republika má […]
15. januára 2020

Záverečná konferencia projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Dňa 17. decembra 2019 sa vo Varíne konala Záverečná konferencia projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika „Koordinácia ochrany, […]
15. januára 2020

Seminár Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí

Dňa 28. novembra 2019 sa v Papradne konal seminár „Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí“, ktorý […]