Novinky

26. februára 2020

Štúdia s odporúčaniami

V rámci aktivity Spracovania štúdií/koncepcií pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia boli zosúladené postupy ochrany (keďže Slovenská republika má […]