Biokoridory, návrhy zelenych mostov a usekov na znizenie rychlosti

Biokoridory, návrhy zelenych mostov a usekov na znizenie rychlosti

Projektové územie je významné z hľadiska migrácie veľkých šeliem z jednej krajiny do druhej. Starostlivosť o tieto chránené druhy má predovšetkým charakter preventívnych opatrení a ochrany prirodzených migračných koridorov. V rámci projektu boli identifikované lokality, kde bude potrebné obmedzenie výstavby a infraštruktúry obcí a miest. Výstup v podobe mapových podkladov migračných koridorov, návrhov zelených mostov, obmedzenia výstavby či rýchlosti si môžete pozrieť na tejto mape.

Biokoridory, návrhy zelenych mostov a usekov na znizenie rychlosti [pdf]