1. apríla 2020

Biokoridory, návrhy zelenych mostov a usekov na znizenie rychlosti

Projektové územie je významné z hľadiska migrácie veľkých šeliem z jednej krajiny do druhej. Starostlivosť o tieto chránené druhy má predovšetkým charakter preventívnych […]
26. februára 2020

Príručka pre chovateľov hospodárskych zvierat pre starostlivosť o veľké šelmy v cezhraničnom regióne SR-ČR

V rámci aktivity Spracovania štúdií/koncepcií pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia boli zosúladené národné programy starostlivosti o veľké šelmy, riešené […]