Pozvánka na seminář – Ochrana a monitoring velkých šelem na česko-slovenském pomezí

Pozvánka na seminář – Ochrana a monitoring velkých šelem na česko-slovenském pomezí

8.10. 2019, Společenské centrum, Lidečko

Program semináře:

8:30–9:15        Registrace účastníků

9:15-9:30         Úvodní slovo organizátorů, představení projektu Interreg Šelmy SKCZ

9:30-9:55          Dlouhodobý monitoring rysa ostrovida v CHKO Beskydy a Kysuce (M. Kutal, M. Duľa,
M. Bojda, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně)

9:55-10:20        Neinvazivní genetický monitoring rysa ostrovida a vlka obecného v česko-slovenském pohraničí (B. Turbaková, M. Barančeková, J. Krojerová, Ústav biologie obratlovců AV ČR)

10:20-10:35     Coffeebreak

10:35-10:55       Potravní ekologie rysa a vlka v Západních Karpatech (M. Duľa, M. Homolka, M. Kutal, Mendelova univerzita v Brně, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Hnutí DUHA Olomouc)

10:55-11:20       Aktuální výskyt medvěda na česko-slovenském pomezí (M. Bojda, M. Duľa, F. Šulgan, D. Bartošová, V. Tomášek, M. Váňa, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy)

11:20-11:45       Stav populace vlka obecného v CHKO Beskydy a Kysuce (M. Kutal, M. Duľa, M.Bojda, M. Slamka, J. Bučko, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, Národné lesnícke centrum)

12:00-13:00     Oběd (na pozvání organizátorů)

13:00-13:25       Priebežné výsledky telemetrického monitoringu rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí (M. Slamka, J. Bučko, M. Sedliak, M. Duľa, M. Bojda, P. Drengubiak, Národné lesnícke centrum, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, Štátna ochrana prírody SR)

13:25-13:50       Problémy koexistencie šeliem a človeka na Slovensku (J. Bučko, M. Slamka, M. Sedliak, Národné lesnícke centrum)

13:50-14:20       Aktuální problematika ochrany velkých šelem v ČR (P. Koubek, Ústav biologie obratlovců AV ČR)

14:20-14:50       Co je Program péče a jak může pomoci ochraně velkých šelem? (J. Jelínková, AOPK Praha)

15:00–16:00    Závěrečná diskuze

 Z důvodu omezené kapacity prosím registrujte se zdarma předem na: https://forms.gle/czjP6d8NF6m8wNH86 (odkaz také na www.selmy.cz)