Pozvánka na seminár Ochrana a monitoring veľkých šeliem na česko-slovenskom pomedzí 28. novembra 2019, Papradno 307, Papradno

Pozvánka na seminár Ochrana a monitoring veľkých šeliem na česko-slovenskom pomedzí 28. novembra 2019, Papradno 307, Papradno

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10 Predstavenie projektu: Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí
09:10 – 09:40 Dlouhodobý monitoring rysa ostrovida a vlka obecného v CHKO Beskydy a Kysuce (M. Kutal, M. Duľa, M. Bojda, M. Slamka, J. Bučko, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, Národné lesnícke centrum)
09:40 – 10:10 Priebežné výsledky telemetrického monitoringu rysa ostrovida na československom pomedzí (Slamka, M., Bučko., J., Sedliak, M., Bojda, M., Machciník, B., Váňa, M., Drengubiak, P., Duľa, M., Národné lesnícke centrum, Hnutí DUHA Olomouc, Štátna ochrana prírody SR, Mendelova univerzita v Brně) )
10:10 – 10:40 Výskum karpatskej populácie rysa ostrovida a vlka dravého s využitím neinvazívneho genetického monitoringu a múzejných exponátov (J. Krojerová, B. Turbaková, M. Barančeková, P. Koubek et al., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.)
10.40 – 11:00 Aktuální výskyt medvěda na česko-slovenském pomezí (M. Bojda, M. Duľa, F. Šulgan, D. Bartošová, V. Tomášek, M. Váňa, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy)
11:00 – 11:30 Migračné koridory veľkých šeliem a zachovanie priechodnosti krajiny pre veľké druhy terestrických živočíchov (Sedliak, M., Slamka, M., Bučko, J., Národné lesnícke centrum)
11:30 – 12:30 Obed na pozvanie organizátorov
12:30 – 13:00 Potravní ekologie rysa a vlka v Západních Karpatech (M. Duľa, M. Homolka, M. Kutal, Mendelova univerzita v Brně, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Hnutí DUHA Olomouc)
13:00 – 13:30 Wolves and Humans: disentangling conflicts in Slovakia. Vlci a l’udia: nerozmotatel’né konflikty na Slovensku (Guimarães N., Álvares F., Urban P., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
13:30 – 14:00 Problémy koexistencie šeliem a človeka na Slovensku (Bučko, J., Sedliak, M., Slamka, M., Národné lesnícke centrum)
14:00 – 14:30 Ochrana hospodárskych zvierat proti veľkým šelmám (Slamka, M., Bučko, J., Sedliak, M., Sujová, K., Národné lesnícke centrum)
14:30 – 15:30 Záverečná diskusia
Prihlásenie sa na seminár (do 26.11.2019):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnwD21KQsNjcI2MVlPYRONFmsYEqudNcydxtFaVp-BTZI7Ew/viewform?vc=0&c=0&w=1