Seminár „Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí“

Seminár „Ochrana, monitoring a manažment západokarpatských populácií veľkých šeliem na československom pomedzí“

Seminár sa uskutoční dňa: 29. mája 2019 v zasadacej miestnosti Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne.

Program seminára

 0830 – 0900      Prezentácia účastníkov seminára

0900 – 0910      Predstavenie projektu: Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí (M. Kutal, Hnutí DUHA Olomouc)

0910 – 0940      Priebežné výsledky telemetrického monitoringu rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí (M. Slamka, J. Bučko, M. Sedliak, M. Duľa, M. Bojda,  P. Drengubiak, Národné lesnícke centrum, Hnutí DUHA   Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky)

0940 – 1010      Neinvazívny genetický monitoring rysa ostrovida v Západných Karpatoch (J. Krojerová, B. Turbaková, Ústav biologie obratlovců AV ČR)

1010 – 1040      Dlhodobý monitoring rysa ostrovida a vlka dravého na okraji Západných Karpát (M. Kutal, M. Duľa, M. Bojda Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně)

1040 – 1110      Potravná ekológia rysa a vlka v Západných Karpatoch (M. Duľa, M. Homolka, M. Kutal, Mendelova univerzita v Brně, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Hnutí DUHA Olomouc,)

1110 – 1210      Obed (na pozvanie organizátorov)

1210 – 1240      Aktuální problematika ochrany velkých šelem v ČR (P. Koubek, Ústav biologie obratlovců AV ČR)

1240 – 1310      Škody spôsobené medveďom hnedým v Národnom parku Malá Fatra a jeho ochrannom pásme (M. Kalaš, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky)

1310 – 1340      Problémy dokumentácie strát spôsobenými veľkými šelmami na raticovej zveri a legislatívne súvislosti (J. Bučko, M. Slamka, M. Sedliak, Národné lesnícke centrum)

1340 – 1410      Spolužitie človeka a vlka (S. Finďo, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky)

1410 – 1500      Záverečná diskusia

 

Rezerváciu účasti na seminári je potrebné vykonať elektronicky na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl4Bv4kIzezJ0kILFN9avAYjevZMm7vWcILE4txh9bv7zSuQ/viewform