26. februára 2020

Príručka pre chovateľov hospodárskych zvierat pre starostlivosť o veľké šelmy v cezhraničnom regióne SR-ČR

V rámci aktivity Spracovania štúdií/koncepcií pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia boli zosúladené národné programy starostlivosti o veľké šelmy, riešené […]
26. februára 2020

Štúdia s odporúčaniami

V rámci aktivity Spracovania štúdií/koncepcií pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia boli zosúladené postupy ochrany (keďže Slovenská republika má […]