Telemetria rysov – terénny zber údajov

Telemetria rysov – terénny zber údajov

Jednou z obsahových stránok práve prebiehajúceho medzinárodného projektu INTERREG SK – CZ Veľké šelmy je aj satelitná telemetria dvoch jedincov rysa ostrovida: samca s pracovným menom „Rúfus“ a samice „Hermíny“. Deje sa tak v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Rysí pár sa v súčasnosti môže pochváliť novými prírastkami.

O prebiehajúcom projekte sme sa už čiastočne zmienili tu: http://chkokysuce.sopsr.sk/telemetria-rysov-terenny-zber-udajov/

V príspevku sme spomínali, že Hermína je opäť úspešnou matkou. Žiaľ, až doteraz sa nám nepodarilo zdokumentovať aké prírastky, resp. o koľko mláďat sa táto krásna matka stará. Aj keď sme mali istú indíciu, že by mohli byť dve, istota chýbala. Satelitná telemetria nám umožňuje sledovať v teréne zoskupenia bodov (zhluky), ktoré naznačujú, že na týchto miestach sa telemetrovaný jedinec zdržiava dlhšiu dobu. Takéto zoskupenia v teréne spolu s kolegami z Národného lesníckeho centra vo Zvolene a cezhraničného partnera Hnutí DUHA z Českej republiky kontrolujeme. Ide prevažne o miesta, kde rys úspešne ulovil svoju korisť a pri ktorej zostáva dlhší čas, resp. sa k nej vracia.

Takto sa nám pri jednej z posledných kontrol podarilo v teréne nájsť ulovenú srnčiu zver, resp. len zvyšky, ktoré z koristi zostali. Napriek tomu sme sa však rozhodli, že na danej lokalite umiestnime fotopascu a uvidíme, či sa nám konečne podarí zistiť počet „rysích detí“.

Po pár dňoch sa projektoví kolegovia z NLC v očakávaní vrátili na kontrolu fotopasce a s veľkou radosťou zistili odpoveď. Tak ako aj sama Hermína pochádza zo štyroch mláďat, aj ona sa v súčasnosti stará o 4 mladé rysy. Zabezpečovať pre štyri hladné krky dostatok potravy musí byť pre ňu náročné, avšak ako fotky z fotopasce naznačujú, že o mláďatá je dobre postarané. Ostáva zaželať matke naďalej úspešný lov a mláďatám, ako aj matke, dlhý a šťastný život.

Text a foto: Peter Drengubiak & fotopasca NLC Jozef Bučko

Titulná foto: Beňadik Machciník (na snímke je Hermína)