Záverečná konferencia projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Záverečná konferencia projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Záverečná konferencia projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí
17. 12. 2019, Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska ul. 197, Varín
08:30 – 9:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10 Predstavenie projektu Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí
09:10 – 09:40 Dlouhodobý monitoring rysa ostrovida a vlka obecného v CHKO Beskydy a Kysuce (M. Kutal, M. Duľa, M. Bojda, M. Slamka, J. Bučko; Hnutí DUHA Olomouc, LDF MENDELU Brno, Národné lesnícke centrum)
09:40 – 10:10 Satelitná telemetria rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí (Slamka, M., Bučko., J., Sedliak, M., Bojda, M., Machciník, B., Váňa, M., Drengubiak, P., Duľa, M., Národné lesnícke centrum, Hnutí DUHA Olomouc, Štátna ochrana prírody SR, LDF MENDELU Brno )
10:10 – 10:30 Coffee break
10:30 – 11:00 Neinvazívny genetický monitoring rysa ostrovida a vlka dravého v česko-slovenskom pohraničí (J. Krojerová, B. Turbaková, M. Barančeková, B. Černá Bolfíková, P. Hulva , Ústav biologie obratlovců AV ČR, FTZ ČZU v Praze, PřF UK Praha)
11:00 – 11:30 Vlci a ľudia: nerozmotateľné konflikty na Slovensku – Wolves and humans: disentangling conflicts in Slovakia (N. Guimarães, Francisco Álvares, Peter Urban, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
11:30 – 12:30 Obed (na pozvanie organizátorov)
12:30 – 13:00 Medzinárodný projekt EuroLargeCarnivores – výmena skúseností ako nástroj na zlepšenie človeka a veľkých šeliem (J. Tesák, WWF Slovensko)
13:00 – 13:30 Medzinárodný manažment rysa ostrovida (Lynx lynx) v slovenských Karpatoch (J. Kubala et al., Technická univerzita vo Zvolene)
13:30 – 14:00 Aktuální výskyt medvěda na česko-slovenském pomezí (M. Bojda, M. Duľa, F. Šulgan, D. Bartošová, V. Tomášek, M. Váňa, Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy)
13:30 – 14:30 Záverečná diskusia
Prihlasovanie na konferenciu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ijtCWZ19GhVCn5FAFf12PgEyFBUvhJ5QtxjM_tDTvwpIwA/viewform

Pozvánka na stiahnutie [pdf]